Predikant

De predikant van de Parkstraatgemeente is:

ds. M.G. (Marieke) Fernhout

tel. 026-4460099
Stuur de predikant een bericht.

Marieke Fernhout (Oosterbeek, 1968) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar doctoraal examen en kerkelijk examen werkte zij achtereenvolgens als vicaris in Amsterdam en als predikant in Krabbendijke, Veere en Goor.

Vanaf juli 2008 is Marieke verbonden aan de Parkstraatgemeente. In de uitvoering van haar werk legt Marieke vooral de nadruk op de kerkdiensten, het pastoraat en gemeenteopbouw. Zij heeft een 80%-aanstelling en gaat gemiddeld twee keer per maand voor in de kerkdiensten in de Parkstraatgemeente. Een belangrijk deel van haar werk bestaat uit individueel pastoraat met daarnaast ook vormen van groepspastoraat (bijv. groothuisbezoeken). Zo begeleidt zij een aantal vaste kringen (o.a. de Filmclub voor de jongeren en de Velpse Kring) en tijdelijke kringen. Ook is zij betrokken bij het diaconale werk in de gemeente.

Bij de landelijke organisaties is zij o.a. actief in de taakgroep Vrede van de Remonstrantse Broederschap.

Ds. Marieke Fernhout is via de mail goed bereikbaar en telefonisch het beste van dinsdag tot en met vrijdag aan het einde van de morgen en het einde van de middag. Natuurlijk kunt u ook op andere tijden bellen. Maandag en zaterdag zijn haar vrije dagen. Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is zij doorgaans aanwezig bij de inloopochtend.

Marieke is getrouwd en heeft twee dochters.

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0