Kringen

Kringen (gespreksgroepen) zijn voor de Parkstraatgemeente belangrijk; ze vormen een substantieel deel van het gemeente-zijn. Zo is er een behoorlijk aantal leden dat niet vaak de kerkdiensten bezoekt, maar wel lid is van een kring.

U bent van harte welkom om mee te doen met een kring, ook als u geen lid bent. De eerste bijeenkomst is een gratis kennismaking. Wanneer u zich wilt aansluiten bij een kring en u bent geen lid, dan vragen wij een onkostenvergoeding, maar dit mag nooit een belemmering vormen om mee te doen.

Ik wil meedoen!

Geloof & Wetenschap

Geloof en Wetenschap

Worstelen met vragen: dat is wat zowel wetenschappers als gelovigen doen. Dit is het vertrekpunt van waaruit onze kring aan de slag gaat. Daarbij hebben wij ervoor gekozen ons te spiegelen aan de wijze waarop denkers uit heden en verleden geworsteld hebben met vragen die voor hen van belang waren en dat nog steeds zijn.

Onze kring wordt ondersteund door ds. Ton Kaal. De samenkomst wordt ge­houden bij een van de leden thuis op de tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. De gesprekken worden bij toerbeurt voorbereid door één of twee deelnemers op basis van uittreksels uit verschillende geschriften, uitgereikt door ds. Ton Kaal.


Don Quichote - Miguel de CervantesHeerenleesclub

De Heerenleesclub, gestart om mannen te stimuleren ook romans te lezen, heeft dit seizoen haar 4e lustrum gevierd met een diner bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp. In die twintig jaar werden meer dan 130 boeken gelezen, voornamelijk romans, voor 60% van Nederlandse auteurs. Zowel onderwerpen als auteurs zijn zeer gevarieerd. Een of twee keer per jaar komt een specifiek religieus boek aan de orde.

De Heerenleesclub heeft circa tien leden en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar bij één van de leden thuis.


KK ’60

Deze gesprekskring dankt de huidige naam KK ’60 aan het feit dat zij ontstaan is in de zestiger jaren. De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij de deelnemers thuis. Voor het seizoen 2016-2017 gaan we onder leiding van ds. Ton Kaal het Bijbelboek Handelingen onder de loep nemen.

Na een gezellig koffieogenblik wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie van ds. Ton Kaal en gaan we met elkaar in gesprek over het deel dat die avond p het programma staat. Door Tons inbreng krijgen de bijeenkomsten diepgang. Hij verzorgt leesteksten ter voorbereiding van het onderwerp en geeft specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp, zodat iedereen vooraf daarover kan nadenken in relatie tot zijn persoonlijk leven. Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaan we met elkaar er op uit om zo ook een keeer op een andere manier samen te zijn.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


Parkstraatcinema

Logo ParkstraatcinemaOnder de naam Parkstraatcinema organiseren we filmavonden. Samen film kijken en napraten is genoeglijk en een inspirerende manier om met elkaar in gesprek te komen over levensthema’s.

In het nieuwe seizoen sluiten we bij de keuze van de films aan bij het jaarthema ‘verwondering’. In het maandblad en op de website kunt u de data vinden en de films die vertoond gaan worden.


Velpse Kring

De naam van deze kring zegt het al: de Velpse Kring komt in Velp bijeen. Maandelijks ontmoeten we elkaar en bespreken we diverse onderwerpen. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Marieke Fernhout.

Dit seizoen gaan we weer een boek met elkaar bespreken dat naadloos aansluit bij het jaarthema ‘verwondering’: Vreemd en bizar – Lastige bijbelverhalen van ds. Piet Schelling. Aan de hand van dit boek denken we met elkaar na over de betekenis van Bijbelverhalen in onze tijd.

Nieuwsgierig geworden? De kring is altijd open. We komen eens per maand op dinsdagmorgen bij elkaar in De Elleboog bij Nieuw Schoonoord in Velp. U vindt de data in de agenda op deze website. De tijd is steeds van 10.00 tot 12.00 uur. Kom eens kijken en meedoen, u bent van harte welkom!


Leerhuis Lef

‘Lef’ is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. De naam van deze kring wil ernaar verwijzen dat we de Bijbel niet alleen met ons hoofd maar met ons hart lezen – en dat is precies wat we in deze kring doen.

De Bijbel is een bibliotheek met meer dan zestig uiteenlopende boeken (van wetsteksten tot poëzie, van donderpreken tot streekromans) en voor veel van die boeken hebben we aardig wat vertaalslagen nodig om ze vandaag de dag te kunnen begrijpen. Sommige verhalen roepen weerstand op, andere spreken ons meer aan. In de bijeenkomsten van Leerhuis Lef gaan we erover in gesprek onder leiding van ds. Marieke Fernhout.

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0