Kringen

Kringen (gespreksgroepen) zijn wezenlijk voor de Parkstraatgemeente; ze vormen een substantieel deel van het gemeente-zijn. Zo is er een behoorlijk aantal leden dat niet vaak de kerkdiensten bezoekt, maar wel lid is van een kring.

U bent van harte welkom om mee te doen met een kring, ook als u geen lid bent. De eerste bijeenkomst is een gratis kennismaking. Wanneer u zich wilt aansluiten bij een kring en u bent geen lid, dan vragen wij een onkostenvergoeding, maar dit mag nooit een belemmering vormen om mee te doen.

Ik wil meedoen!

Geloof & Wetenschap

Detail van raam Parkstraatkerk

Worstelen met vragen: dat is wat zowel wetenschappers als gelovigen doen. Dit is het vertrekpunt van waaruit onze kring aan de slag gaat. Daarbij hebben wij ervoor gekozen ons te spiegelen aan de wijze waarop denkers uit heden en verleden geworsteld hebben met vragen die voor hen van belang waren en dat nog steeds zijn.

Onze kring wordt ondersteund door ds. Ton Kaal. De samenkomst wordt ge­houden bij een van de leden thuis op de tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. De gesprekken worden bij toerbeurt voorbereid door één of twee deelnemers op basis van uittreksels uit verschillende geschriften, uitgereikt door ds. Ton Kaal.


Heerenleesclub

De Heerenleesclub is gestart om mannen te stimuleren ook romans te lezen. In meer dan 20 jaar werden een kleine 140 boeken gelezen, voornamelijk romans, voor 60% van Nederlandse auteurs. Zowel onderwerpen als auteurs zijn zeer gevarieerd. Een of twee keer per jaar komt een specifiek religieus boek aan de orde. In dat kader hebben we ons verdiept in Het Oerboek van de mens, een antropologische visie op de Bijbel.

De Heerenleesclub heeft circa tien leden en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar bij één van de leden thuis.


KK ’60

Deze gesprekskring dankt de huidige naam KK ‘60 aan het feit dat zij ontstaan is in de zestiger jaren. De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij een van de deelnemers thuis. Voor het seizoen 2018-2019 wordt er onder begeleiding van ds. Ton Kaal een nieuw thema onder de loep genomen.
Na een gezellig koffiemoment wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie van ds. Ton Kaal. Er wordt met elkaar in gesprekvorm over het onderwerp dat die avond op het programma staat van gedachten gewisseld.
Onder leiding van ds. Kaal krijgen de bijeenkomsten diepgang. Hij verzorgt teksten en specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp, zodat iedereen vooraf daarover kan nadenken in relatie tot zijn persoonlijk leven.
Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaat de groep met elkaar eropuit om zo ook een keer op een andere manier samen te zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


Leerhuis Lef

‘Lef’ is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. De naam van deze kring wil ernaar verwijzen dat we de Bijbel niet alleen met ons hoofd maar met ons hart lezen – en dat is precies wat we in deze kring doen. De Bijbel is een bibliotheek met meer dan zestig uiteenlopende boeken (van wetsteksten tot poëzie, van donderpreken tot streekromans) en voor veel van die boeken zijn aardig wat vertaalslagen nodig om ze vandaag de dag te kunnen begrijpen. Sommige verhalen roepen weerstand op, andere spreken ons meer aan. In de bijeenkomsten van Leerhuis Lef gaan de deelnemers over deze en nog veel meer overwegingen met elkaar in gesprek.

De data voor dit najaar zijn: dinsdag 18 september 2018, dinsdag 23 oktober, dinsdag 27 november, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De data voor 2019 worden later vastgesteld en zullen op de website vermeld worden. U bent van harte welkom!


Parkstraatcinema

Logo ParkstraatcinemaOnder de naam Parkstraatcinema worden er filmavonden georganiseerd. Samen film kijken en napraten is een genoeglijke en inspirerende manier om met elkaar in gesprek te komen over levensthema’s.

De data zijn voor het najaar zijn: maandag 15 oktober 2018, maandag 5 november, dinsdag 20 november. De aanvangstijd is 19.30 uur, steeds in de Voorhof.

Dit seizoen sluit Parkstraatcinema bij de keuze van de films aan bij het jaarthema ‘Ken je mij? Wie ken je dan?’ Via het maandblad en de website wordt u tijdig op de hoogte gebracht welke films zullen worden vertoond. Als u zelf een film in gedachten hebt waarvan u denkt “die moeten we zien“, dan is uw inbreng zeer welkom.


Velpse Kring

De naam van deze kring zegt het al: de Velpse Kring komt in Velp bijeen. Maandelijks ontmoeten de deelnemers elkaar in trefpunt De Elleboog bij Nieuw Schoonoord en bespreken ze diverse onderwerpen. De bijeenkomsten worden meestal geleid door ds. Marieke Fernhout.
Nieuwsgierig geworden? De kring is altijd open en de data voor het komende seizoen zijn bekend: 11 september 2018, 9 oktober, 13 november, 11 december, 12 februari 2019, 12 maart 2019, 9 april 2019, 14 mei 2019. De tijd is steeds van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom eens kijken en meedoen, u bent van harte welkom!

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0