Omzien naar elkaar – in de buurt

In de Parkstraatgemeente zien we naar elkaar om. We zijn betrokken op elkaar. De predikant en de contactleden proberen – ieder met hun eigen taken – deze betrokkenheid te garanderen.


Predikant

De predikant verleent specifieke pastorale zorg. U kunt bij de predikant terecht voor een gesprek over levens- en geloofsvragen, of om “zomaar even” van u af te praten in vreugde en verdriet.

  • Ds. M.G. (Marieke) Fernhout
  • tel. 026-4460099
  • e-mail

Ds. Marieke Fernhout is via de mail goed bereikbaar en telefonisch het beste van dinsdag tot en met vrijdag, eind van de morgen en eind van de middag. Natuurlijk kunt u ook op andere tijden bellen. Maandag en zaterdag zijn haar vrije dagen.


Contactleden

Contactleden zijn “gewone” gemeenteleden, die contacten leggen en onderhouden met andere gemeenteleden en zo voor gerichte aandacht zorgen. Met name de oudere leden die niet meer naar de kerkdiensten kunnen komen of een kring kunnen bezoeken, worden door de contactleden bezocht.

Verder hebben veel mensen contact met elkaar via kringen en groepen. Zo vormt de gemeente een netwerk, waardoor iedereen “in beeld” is bij iemand anders.


Inloopochtend

Bezoeken

Iedere woensdag, van 10.00 tot 12.00 uur, staan de deuren van de Parkstraatgemeente (zijingang: Kastanjelaan 22e, Arnhem) voor u open. U kunt binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een praatje.

De inloopochtend is open voor iedereen. Misschien wilt u even uw verhaal kwijt. Of misschien bent u op zoek naar een plek waar u vrijuit over uw twijfels kunt praten. Of misschien vindt u het gewoon heel gezellig om even samen koffie te drinken en te kletsen.

De inloopochtenden worden verzorgd door gemeenteleden en de predikant, ds. Marieke Fernhout.

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0