Author Archive | Webmaster

Meditatie februari

In de dienst van Kerstmorgen las ik bij wijze van voorbeden de indringende tekst van Griet op de Beeck, ‘Laten we durven’. Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen, en het daarom dubbel zo goed moeten doen. Laten we beter leren weten, niet […]

Continue Reading 0

Meditatie januari

Tijd   Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook nooit te zullen weten wat het is   en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven   zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt naar iets in zichzelf, iets ziet daar wat […]

Continue Reading 0

Meditatie december

Meditatie december Lied van de herders   Opdat het volk met nog meer resultaat zou worden onderdrukt en uitgezogen, had Augustus, god van Rome, huurling Israëls, een volkstelling bevolen.   Iedereen zocht zijn geboortestad, de rijke vrek, de arme Lazarus, de vrouw die vloeide – langs ontwrichte wegen, brodeloze steden trokken hoer en tollenaar en […]

Continue Reading 0

Meditatie november

Meditatie november Verhalen over ‘hoe het begin begon’: daarmee begon muziektheatergezelschap Rood Mos de serie voorstellingen rond scheppingsverhalen en ontstaansmythen, op 29 september jl. Omlijst door muziek van verschillende instrumenten kwamen er in deze eerste voorstelling een aantal ‘beginverhalen’ voorbij – uit het antieke Griekenland, uit het Verre Oosten, uit Afrikaanse landen… Terwijl ik zeer […]

Continue Reading 0

Meditatie oktober

Meditatie oktober ‘Een geloof om in te wonen’ door: Klaas Douwes, uit: VrijZinnig, kwartaalblad van de VVP   ‘Een godsdienst zou je kunnen opvatten als een bouwwerk. Dat is niet alleen maar omdat er in alle wereldgodsdiensten een centrale rol is weggelegd voor godshuizen. Het is ook goed mogelijk om dit figuurlijk op te vatten. […]

Continue Reading 0

Muziektheater Rood Mos

Op een aantal zondagen in het komende seizoen 2019-2020 is er geen dienst in de Parkstraatkerk. Op deze zondagen programmeert muziektheater ensemble Rood Mos een verhalenprogramma rondom scheppingsverhalen en ontstaansmythen uit alle culturen van de wereld. Verhalen die proberen dat wat we (nog) niet begrijpen begrijpelijk te maken. Hoe begon het begin? Hoe kwam de […]

Continue Reading 0

Meditatie september

Het zal tijdens een college kerkgeschiedenis zijn geweest dat het verschil tussen de Heidelbergse Catechismus en de rooms-katholieke Schoolkatechismus me opviel. Met de ‘Heidelberger’ ben ik zelf niet opgevoed, maar ik kende genoeg verhalen van familieleden om de eerste vraag-en-antwoord van Zondag 1 ook te kennen: “Wat is uw enige troost, beide in leven en […]

Continue Reading 0

Parkstraatgemeente 40 jaar!

Jubileum Dit seizoen vieren we een bijzonder jubileum: op 7 september 2019 is het namelijk veertig jaar geleden dat de Parkstraatgemeente is ontstaan als samenwerkingsgemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten (toen nog: Vrijzinnige Hervormden) in Arnhem. Veertig is een betekenisvol getal in de Bijbel. Het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn op weg […]

Continue Reading 0

Jaarthema ‘Creatie’

Het jaarthema van de Parkstraatgemeente in het seizoen 2019-2020 is ‘Creatie’. Creatie is een breed begrip, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de scheppingsverhalen uit de Bijbel (inderdaad, het zijn er twee!), de Koran en andere religieuze boeken, maar ook aan de natuurwetenschappelijke inzichten rondom het ontstaan van het heelal. Daarnaast is creatie ook altijd […]

Continue Reading 0

Meditatie juli

Meditatie juli In memoriam Karel Deurloo (1936-2019) In de afgelopen tijd heb ik de nodige in memoriams voor oude leermeesters geschreven – Nico ter Linden, Niek Schuman, Joop Boendermaker en dat zijn ze nog niet eens allemaal. Deze keer wil ik u wat vertellen over mijn onlangs overleden hoogleraar Oude Testament, Karel Deurloo. Als ik […]

Continue Reading 0