Archive | Nieuws

Muziektheater Rood Mos

Op een aantal zondagen in het komende seizoen 2019-2020 is er geen dienst in de Parkstraatkerk. Op deze zondagen programmeert muziektheater ensemble Rood Mos een verhalenprogramma rondom scheppingsverhalen en ontstaansmythen uit alle culturen van de wereld. Verhalen die proberen dat wat we (nog) niet begrijpen begrijpelijk te maken. Hoe begon het begin? Hoe kwam de […]

Continue Reading 0

Meditatie september

Het zal tijdens een college kerkgeschiedenis zijn geweest dat het verschil tussen de Heidelbergse Catechismus en de rooms-katholieke Schoolkatechismus me opviel. Met de ‘Heidelberger’ ben ik zelf niet opgevoed, maar ik kende genoeg verhalen van familieleden om de eerste vraag-en-antwoord van Zondag 1 ook te kennen: “Wat is uw enige troost, beide in leven en […]

Continue Reading 0

Parkstraatgemeente 40 jaar!

Jubileum Dit seizoen vieren we een bijzonder jubileum: op 7 september 2019 is het namelijk veertig jaar geleden dat de Parkstraatgemeente is ontstaan als samenwerkingsgemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten (toen nog: Vrijzinnige Hervormden) in Arnhem. Veertig is een betekenisvol getal in de Bijbel. Het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn op weg […]

Continue Reading 0

Jaarthema ‘Creatie’

Het jaarthema van de Parkstraatgemeente in het seizoen 2019-2020 is ‘Creatie’. Creatie is een breed begrip, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de scheppingsverhalen uit de Bijbel (inderdaad, het zijn er twee!), de Koran en andere religieuze boeken, maar ook aan de natuurwetenschappelijke inzichten rondom het ontstaan van het heelal. Daarnaast is creatie ook altijd […]

Continue Reading 0

Meditatie juli

Meditatie juli In memoriam Karel Deurloo (1936-2019) In de afgelopen tijd heb ik de nodige in memoriams voor oude leermeesters geschreven – Nico ter Linden, Niek Schuman, Joop Boendermaker en dat zijn ze nog niet eens allemaal. Deze keer wil ik u wat vertellen over mijn onlangs overleden hoogleraar Oude Testament, Karel Deurloo. Als ik […]

Continue Reading 0

Manifest ‘Mijn religie is liefde’

In de dienst van zondag 28 april jl. sprak voorganger Hans le Grand over het manifest ‘Mijn religie is liefde’, waar hij zich aan verbonden heeft. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties hierop, ook uit de Parkstraatgemeente, vindt u hieronder de volledige tekst van dit manifest. Als u meer wilt weten over het ontstaan van […]

Continue Reading 0

Meditatie juni

Op woensdag 8 mei jl. haalde een kerkelijk bericht diverse landelijke media. Het ging nu eens niet over schuinsmarcherende dominees of verklaringen die uit de Middeleeuwen afkomstig lijken te zijn (al bestond Nashville toen nog niet) het was – en is – een bericht van een poging tot verstaan en verzoening, van begrip en erkenning. […]

Continue Reading 0

Meditatie mei

Meditatie mei Donderdag 4 april speelde de voorstelling ‘Zit er nog rek in?’ in onze kerk. Deze vertelvoorstelling, gespeeld door Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop, speelt ter gelegenheid van de herdenking van 400 jaar Synode door heel het land.Vanuit de strijd tussen Arminius en Gomarus worden in de voorstelling bijzondere, onthutsende en ook […]

Continue Reading 0

Renovatie kerkzaal

Renovatie kerkzaal Laatste update: 10 april 2019 Na het opknappen van de Voorhof zijn we nu toegekomen aan de herinrichting van de kerkzaal. Een enthousiaste groep gemeenteleden is met architect Maartje Kaper in overleg gegaan onder de naam “Project Parkstraat Pleisterplaats” (PPP). Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Renovatie […]

Continue Reading 0