Ik wil helpen

U kunt zich op allerlei manieren inzetten voor anderen of voor de Parkstraatgemeente. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

 • contacten onderhouden met gemeenteleden (contactwerk)
 • koffie en thee schenken na de kerkdienst (koffiedienst)
 • onderhouden van het voortuintje en de patio van het kerkgebouw
 • koken voor dak- en thuislozen (Stichting Kruispunt)
 • meedenken over manieren om ons als kerk in te zetten voor de samenleving en voor de wereld
 • meedenken over het jaarprogramma (programmacommissie)
 • meewerken aan het contact tussen de Parkstraatgemeente en de Michaels-Friedens-Kirchgemeinde in Leipzig (Werkgroep Internationale Contacten Arnhem – WICA)
 • mensen ophalen en thuisbrengen voor en na de kerkdienst (autodienst)
 • praktische taken vervullen rondom activiteiten (vrijwilligerspool)
 • praktische taken vervullen rondom de kerkdiensten (kostercommissie)
 • meewerken aan de totstandkoming van het maandblad (redactie)
 • kerkgangers verwelkomen bij de deur (deurdienst)
 • collecteren tijdens de dienst (collectanten)
 • voorlezen tijdens de dienst (lectoren)

Wanneer u wilt helpen met een van bovenstaande activiteiten of wanneer u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Vermeldt u alstublieft in uw bericht naar welke taak uw belangstelling uitgaat. Uw bericht wordt dan doorgestuurd naar de juiste persoon.

U kunt ook bellen naar het secretariaat: 026-3213417.