Herinrichting kerkzaal

Na het opknappen van de Voorhof zijn we nu toegekomen aan de herinrichting van de kerkzaal. Een enthousiaste groep gemeenteleden is met architect Maartje Kaper in overleg gegaan onder de naam “Project Parkstraat Pleisterplaats” (PPP). Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

7 maart 2016: De eerste ideeën

Inleiding

Er is veel om rekening mee te houden. Het kerkgebouw is een monument en dat betekent dat we ons aan bepaalde afspraken dienen te houden. Daarnaast moeten we rekening houden met akoestiek, licht en klimaatregeling.

Het bestuur heeft een plan van eisen samengesteld, waarin ze hun wensen en grenzen hebben aangegeven. Zo wil zij bijvoorbeeld dat de ruimte geschikt wordt/blijft voor andere activiteiten dan alleen de kerkdiensten, zoals concerten, lezingen en exposities. Ook is er de wens voor een stilteruimte.

En of dat niet allemaal al ingewikkeld genoeg is, hebben onze leden natuurlijk ook hun meningen en wensen. Een inventarisatie door de PPP-groep heeft geresulteerd in een lijst van ruim 4 A4-tjes! De meningen zijn uiteenlopend en spreken elkaar soms zelfs tegen. Het spreekt dus voor zich dat niet iedereen al zijn of haar wensen vervuld zullen zien worden…

007Entree

De rode deuren op de foto rechts zaten er oorspronkelijk niet in. De eerste ruimte achter de rode deuren was dus ‘buiten’; aan weerszijde van deze ruimte zitten twee dubbele deuren, die toen dus buitendeuren waren. Door het plaatsen van de rode deuren is de entree erg donker geworden en heeft het zijn uitnodigende uitstraling verloren. De rode deuren kunnen vervangen worden door glazen deuren, waardoor de entree licht en uitnodigend wordt.

160306.presentatie 2a160306.presentatie 3aKerkzaal

Op bovenstaande doorsnedetekening is te zien dat de vloer van de entree hoger ligt dan de vloer van de kerkzaal. Achterin de kerkzaal loopt de vloer dan ook schuin af.

Er kan een verhoging (een soort podium) gemaakt worden ter hoogte van de entree, eventueel met een lage afscheiding waardoor een ruimte gecreëerd wordt. Mogelijk kan deze ruimte als stiltecentrum ingericht worden. (In de 3D-tekening hieronder zijn als voorbeeld twee dezelfde blauwe banken gemaakt als in de Voorhof.) Aan weerzijde van deze verhoging loopt  de vloer af naar de hoogte van de kerkzaal.

160306.presentatie 4

160306.presentatie 5

160306.presentatie 7

Kleur

Om eenheid te creëren, kunnen een aantal elementen in de ruimte dezelfde kleur krijgen. Op de tekening is de vloerbedekking en de achterwand van het grote podium (voor in de kerk), de liturgische tafel, de verhoging achterin de kerk en twee kleine zijwanden achterin de kerk in eenzelfde kleur aangegeven. Deze kleur is nog niet bepaald, dit is slechts een voorbeeld.

160306.presentatie 6

160306.presentatie 8


2 juni 2016: Een verdere uitwerking van de ideeën

Entree

Een van de uitgangspunten bij de renovatie van de Voorhof, was verbinding te leggen tussen binnen en buiten. Ook bij de herinrichting van de kerkzaal is dit een van de uitgangspunten. De werkgroep wil daarom graag de rode voordeuren (die er oorspronkelijk niet waren) vervangen door glazen deuren.

Herinrichting kerkzaal 6Stilteruimte

De ruimte achterin de kerk lijkt nu geen duidelijke bestemming te hebben. Daar wil de werkgroep een stiltecentrum maken. De vloer loopt daar nu schuin af en zal dus uitgevlakt worden (zoals een podium) en met een soort balustrade afgescheiden worden van de kerkzaal.

Verlichting

Er zal het nodige aan de verlichting worden gedaan, zodat een spreker duidelijker verlicht wordt en zelf ook duidelijker zijn tekst kan zien.

Herinrichting kerkzaal 4Balkon boven hoofdingang

Het balkon boven de hoofdingang wordt tot een afgescheiden ruimte gemaakt, om koudeval te voorkomen. Er komt een afscheiding van veiligheidsglas op de balustrade. Er ontstaat dan de mogelijkheid om een podium te maken vanaf de balustrade richting de glas-in-loodramen, maar dit is slechts een optie en valt niet binnen de huidige plannen.

Er wordt gevraagd of het ook mogelijk is dat de ramen van de afscheiding open kunnen. Dit kan onderzocht worden. Ook wordt nog onderzocht of de akoestiek in de balkonruimte geschikt zal zijn voor kleine concerten.

Orgelbalkon

Het orgelbalkon kan afgesloten worden met lamellen die draaibaar zijn, waardoor ze opengezet kunnen worden.

Herinrichting kerkzaal 5Liturgisch meubilair

Er wordt ook gekeken naar nieuw liturgisch meubilair, dat wil zeggen de meubels in het liturgisch centrum, zoals een tafel, een kansel, een kandelaar voor de Paaskaars en een plek voor het doopvont. Maartje is bezig met ontwerpen. Links ziet u een van haar schetsen.


Hoe nu verder?

De eerste plannen liggen nu bij gemeente en monumentenzorg in afwachting van hun commentaar. Op basis van het commentaar worden de plannen aangepast, waarna ze opnieuw indiend kunnen worden, ditmaal ter goedkeuring.