In de wereld

De Parkstraatgemeente is betrokken bij de wereld, en wil daar ook naar handelen.

Wij hechten veel waarde aan:

  • de zorg voor kwetsbare mensen in de wereld
  • educatie over misstanden in de wereld
  • contacten met geloofsgemeenschappen in andere landen

Dit brengen wij in de praktijk door: