In de wereld

De Parkstraatgemeente is betrokken bij de wereld, en wil daar ook naar handelen.

Wij hechten veel waarde aan:

– de zorg voor kwetsbare mensen in de wereld
– educatie over misstanden in de wereld
– contacten met geloofsgemeenschappen in andere landen

Dit brengen wij in de praktijk door:

Fairtrade kerk te zijn
aandacht te schenken aan ontwikkelingsprojecten en deze financieel te steunen
contacten te onderhouden met de Evangelisch-Lutherse gemeente in Leipzig
– op de hoogte te blijven van wat er speelt op het gebied van internationale kerkelijke contacten