Internationale kerkelijke contacten

Werkgroep Internationale Contacten Arnhem (WICA)

Links de Friedenskirche en rechts de Michaeliskirche van Leipzig.

De WICA onderhoudt het contact van de Parkstraatgemeente met onze partnergemeente in Leipzig, de Evangelisch-Lutherse Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde sinds 1982. De “MF” is een actieve en groeiende(!), ca. 4000 leden tellende gemeente. Om het contact in stand te houden, vindt er in principe ieder jaar een uitwisseling plaats tussen beide gemeenten, afwisselend in Leipzig en in Arnhem. De gasten vinden altijd onderdak bij gemeenteleden, een belangrijk aspect van de ontmoetingen dat bijzonder verrijkend werkt. Behalve dat we ons in de bezoekweekeinden altijd met een thema bezighouden, is er ook ruimte voor uitstapjes, de stad bekijken of een interessante tentoonstelling bezoeken, altijd samen met leden van de ontvangende gemeente.

De WICA staat open voor nieuwe belangstellenden. Ik wil meedoen!


Overige internationale kerkelijke contacten

Wij blijven op de hoogte van wat er speelt op het gebied van internationale kerkelijke contacten via vertegenwoordiging in:

  • STIOC (de werkgroep buitenland van de Raad van Kerken Arnhem)
  • TEC (de Taakgroep Europese Contacten van de Remonstrantse Broederschap)
  • LWG NL-D (de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland van Kerk in Actie)