Zorgen voor elkaar

De diaconie houdt zich bezig met de materiële en praktische zorg voor de ander. (Het woord ‘diaconie’ betekent ‘dienst’.) Het gaat daarbij om de inzet voor de samenleving: zowel voor de directe wereld om ons heen, zoals de minderbedeelden en vluchtelingen in Arnhem, als voor de wereld verder weg, bijvoorbeeld kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

De Parkstraatdiaconie kiest jaarlijks voor een project, afwisselend dichtbij en ver weg. Aan dit project wordt aandacht besteed en financiële steun gegeven.

De diaconie vraagt aandacht voor misstanden in de wereld en komt hiervoor in actie. Zo doen wij maandelijks mee aan drie Write for Rights schrijfacties van Amnesty International.

Giften voor het diaconale werk zijn welkom op rekeningnummer NL23 INGB 0004 8069 87, t.n.v. penningmeester Diaconie Parkstraatgemeente Arnhem.