Jaarthema: ‘Creatie’

De Parkstraatgemeente werkt met een jaarthema om de verbinding in de gemeente vorm te geven. Verbinding tussen leden, verbinding tussen kringen, verbinding in activiteiten en zeker ook verbinding met de wereld om ons heen, zowel dicht bij huis als ver weg. Het jaarthema is daarvoor de kapstok. Ieder kan er op een eigen manier vorm aan geven. Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 is:

Creatie is een breed begrip, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de scheppingsverhalen uit de Bijbel (inderdaad, het zijn er twee!), de Koran en andere religieuze boeken, maar ook aan de natuurwetenschappelijke inzichten rondom het ontstaan van het heelal. Daarnaast is creatie ook altijd verbonden met de kunsten, met hoe mensen van niets iets maken dat tot de verbeelding spreekt. Al deze facetten van het begrip ‘creatie’ komen in het seizoen 2019-2020 voorbij, in lezingen, workshops, voorstellingen en een grote tentoonstelling als afsluiting van het seizoen.

Jaarthema’s in het verleden

  • 2015-2016: ‘Levenskunst’
  • 2016-2017: ‘Verwondering’
  • 2017-2018: ‘Wat houd je gaande?’
  • 2018-2019: ‘Ken je mij, wie ken je dan?’