Kringen

Kringen (gespreksgroepen) zijn wezenlijk voor de Parkstraatgemeente; ze vormen een substantieel deel van het gemeente-zijn. Zo is er een behoorlijk aantal leden dat niet vaak de kerkdiensten bezoekt, maar wel lid is van een kring.

U bent van harte welkom om mee te doen met een kring, ook als u geen lid bent. De eerste bijeenkomst is een gratis kennismaking. Wanneer u zich wilt aansluiten bij een kring en u bent geen lid, dan vragen wij een onkostenvergoeding, maar dit mag nooit een belemmering vormen om mee te doen.

Ik wil meedoen!

Geloof & Wetenschap (ledenstop)

Detail van raam Parkstraatkerk

Worstelen met vragen: dat is wat zowel wetenschappers als gelovigen doen. Dit is het vertrekpunt van waaruit onze kring aan de slag gaat. Daarbij hebben wij ervoor gekozen ons te spiegelen aan de wijze waarop denkers uit heden en verleden geworsteld hebben met vragen die voor hen van belang waren en dat nog steeds zijn.

Onze kring wordt ondersteund door ds. Ton Kaal. De samenkomst wordt ge­houden bij een van de leden thuis op de tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. De gesprekken worden bij toerbeurt voorbereid door één of twee deelnemers op basis van uittreksels uit verschillende geschriften, uitgereikt door ds. Ton Kaal.

Op dit moment is er een ledenstop.


 

KK ’60

Deze gesprekskring dankt de huidige naam KK ‘60 aan het feit dat zij ontstaan is in de zestiger jaren. De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij een van de deelnemers thuis en worden begeleid door ds. Mignon van Bokhoven.
Na een gezellig koffiemoment wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie. Er wordt met elkaar in gesprekvorm over het onderwerp dat die avond op het programma staat van gedachten gewisseld. Soms worden er van tevoren teksten, specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp gedeeld, zodat men zich kan voorbereiden. Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaat de groep met elkaar eropuit om zo ook een keer op een andere manier samen te zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


Leerhuis Lef

‘Lef’ is het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. De naam van deze kring wil ernaar verwijzen dat we de Bijbel niet alleen met ons hoofd maar met ons hart lezen – en dat is precies wat we in deze kring doen. De Bijbel is een bibliotheek met meer dan zestig uiteenlopende boeken (van wetsteksten tot poëzie, van donderpreken tot streekromans) en voor veel van die boeken zijn aardig wat vertaalslagen nodig om ze vandaag de dag te kunnen begrijpen. Sommige verhalen roepen weerstand op, andere spreken ons meer aan. In de bijeenkomsten van Leerhuis Lef gaan de deelnemers over deze en nog veel meer overwegingen met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom!


Parkstraatcinema

Logo ParkstraatcinemaOnder de naam Parkstraatcinema worden er filmavonden georganiseerd. Samen film kijken en napraten is een genoeglijke en inspirerende manier om met elkaar in gesprek te komen over levensthema’s.

Er zijn drie avonden in het najaar en drie in het voorjaar. De aanvangstijd is 19.30 uur, steeds in de Voorhof.

Dit seizoen sluit Parkstraatcinema bij de keuze van de films aan bij het jaarthema ‘Ken je mij? Wie ken je dan?’ Via het maandblad en de website wordt u tijdig op de hoogte gebracht welke films zullen worden vertoond. Als u zelf een film in gedachten hebt waarvan u denkt “die moeten we zien“, dan is uw inbreng zeer welkom.


Velpse Kring

De naam van deze kring zegt het al: de Velpse Kring komt in Velp bijeen. Maandelijks ontmoeten de deelnemers elkaar in trefpunt De Elleboog bij Nieuw Schoonoord en bespreken ze diverse onderwerpen.
Nieuwsgierig geworden? De kring is open voor iedereen. De tijd is steeds van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom eens kijken en meedoen, u bent van harte welkom!