Kringen

Kringen (gespreksgroepen) zijn wezenlijk voor de Parkstraatgemeente; ze vormen een substantieel deel van het gemeente-zijn. Zo is er een behoorlijk aantal leden dat niet vaak de kerkdiensten bezoekt, maar wel lid is van een kring.

U bent van harte welkom om mee te doen met een kring, ook als u geen lid bent. De eerste bijeenkomst is een gratis kennismaking. Wanneer u zich wilt aansluiten bij een kring en u bent geen lid, dan vragen wij een onkostenvergoeding, maar dit mag nooit een belemmering vormen om mee te doen.

Ik wil meedoen!

Geloof & Wetenschap

Detail van raam Parkstraatkerk

Worstelen met vragen: dat is wat zowel wetenschappers als gelovigen doen. Dit is het vertrekpunt van waaruit deze kring aan de slag gaat. Daarbij is ervoor gekozen zich te spiegelen aan de wijze waarop denkers uit heden en verleden geworsteld hebben met vragen die voor hen van belang waren en dat nog steeds zijn.

Deze kring wordt ondersteund door ds. Ton Kaal. De samenkomst wordt gehouden  op de derde dinsdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur in de Voorhof. De gesprekken worden bij toerbeurt voorbereid door één of twee deelnemers op basis van uittreksels uit verschillende geschriften, uitgereikt door ds. Ton Kaal.


 

KK60

Deze gesprekskring dankt de huidige naam KK60 aan het feit dat zij ontstaan is in de zestiger jaren. De maandelijkse bijeenkomsten worden op wisselende dagen van de week gehouden bij een van de deelnemers thuis en worden begeleid door ds. Mignon van Bokhoven.
Na een gezellig koffiemoment wordt de avond gestart met een korte inleiding of meditatie. Er wordt met elkaar in gesprekvorm over het onderwerp dat die avond op het programma staat van gedachten gewisseld. Soms worden er van tevoren teksten, specifieke vragen of discussiepunten over het onderwerp gedeeld, zodat men zich kan voorbereiden. Ook het samenzijn is belangrijk. Jaarlijks gaat de groep met elkaar eropuit om zo ook een keer op een andere manier samen te zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


 

Parkstraatcinema

Logo ParkstraatcinemaOnder de naam Parkstraatcinema worden er filmavonden georganiseerd. Samen film kijken en napraten is een genoeglijke en inspirerende manier om met elkaar in gesprek te komen over levensthema’s.

Er zijn drie avonden in het najaar en drie in het voorjaar. De aanvangstijd is 19.30 uur, steeds in de Voorhof.

Via het maandblad en de website wordt u tijdig op de hoogte gebracht welke films zullen worden vertoond. Als u zelf een film in gedachten hebt waarvan u denkt “die moeten we zien“, dan is uw inbreng zeer welkom.


 

Velpse Kring

De naam van deze kring zegt het al: de Velpse Kring komt in Velp bijeen. De deelnemers ontmoeten elkaar in trefpunt De Elleboog bij Nieuw Schoonoord en bespreken diverse onderwerpen.
Nieuwsgierig geworden? De kring is open voor iedereen.

Kom eens kijken en meedoen, u bent van harte welkom!