Omzien naar elkaar – in de buurt

In de Parkstraatgemeente zien we naar elkaar om. We zijn betrokken op elkaar. De predikant en de contactleden proberen – ieder met hun eigen taken – deze betrokkenheid te garanderen.


Predikant

De predikant verleent specifieke pastorale zorg. U kunt bij de predikant terecht voor een gesprek over levens- en geloofsvragen, of om “zomaar even” van u af te praten in vreugde en verdriet.

  • Ds. M.G. (Marieke) Fernhout
  • tel. 026-4460099
  • e-mail

Ds. Marieke Fernhout is via de mail goed bereikbaar en telefonisch het beste op maandag en dinsdag, eind van de middag. Natuurlijk kunt u ook op andere tijden bellen.


Contactleden

Contactleden zijn “gewone” gemeenteleden, die contacten leggen en onderhouden met andere gemeenteleden en zo voor gerichte aandacht zorgen. Met name de oudere leden die niet meer naar de kerkdiensten kunnen komen of een kring kunnen bezoeken, worden door de contactleden bezocht.

Verder hebben veel mensen contact met elkaar via kringen en groepen. Zo vormt de gemeente een netwerk, waardoor iedereen “in beeld” is bij iemand anders.