Plaatselijke kerkelijke contacten

Raad van Kerken

De Parkstraatgemeente is aangesloten bij de Raad van Kerken Arnhem.

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving. Van oudsher heeft de oecumenische beweging een sterke betrokkenheid op maatschappelijke vragen en kiest zij positie ten gunste van kwetsbare groepen. Kerken komen gezamenlijk op voor gerechtigheid en vrede, dichtbij huis en wereldwijd.

Een tweede doel is het ‘cement’ te zijn tussen de kerken en geloofsge­meen­schappen in Arnhem. De Raad is daarom het platform waar vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten en vervolgens gezamenlijk het beleid en de activiteiten van de Raad bepalen.

En tenslotte wil de Raad van Kerken Arnhem op daartoe geschikte momenten vieringen organiseren en deze zo mogelijk in het verband van Arnhem plaatsen.

De Parkstraatgemeente maakt tevens deel uit van het Oecumenisch Platform Arnhem-Noordoost. Dit platform is een (geografisch) onderdeel van de Raad van Kerken en organiseert de jaarlijkse oecumenische viering in de week van Gebed voor de Eenheid in januari, de vespervieringen in de Veertigdagentijd en de Kerstzangdienst in december.


Samenwerking met andere kerken

Het is al jaren een goede gewoonte dat de Parkstraatgemeente samen met de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en de Église Wallonne (Waalse Gemeente Arnhem) gedurende de zomermaanden een aantal gezamenlijke diensten organiseert. Deze vijf zomerdiensten vinden afwisselend plaats in de Parkstraatkerk en de Waalse Kerk, de vijfde en tevens laatste viering is traditiegetrouw in de Eusebiuskerk.

Ook op andere zondagen door het jaar organiseren de Parkstraatgemeente en de Doopsgezinde Gemeente van tijd tot tijd gezamenlijke diensten.

Een aantal leden van de Parkstraatgemeente is ook lid van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Daarom werken we op meerdere terreinen samen. De Parkstraatgemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad van de PGA en in het College van Diakenen.