Project

De Parkstraatdiaconie kiest jaarlijks voor een project. Aan deze projecten wordt aandacht besteed en financiële steun gegeven. Het project van 2018-2019 is:

New Dutch Cooking

New Dutch Cooking is een project van New Dutch Connections (NDC). NDC inspireert en motiveert jonge asielzoekers tussen de 15 en 30 jaar om in zichzelf en in hun talenten te geloven door anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. NCD laat jonge vluchtelingen, betrokken burgers, bedrijven en lokale initiatieven met elkaar in contact komen, zodat er een waardevol netwerk kan ontstaan voor de jongeren.

NDC werkt met een uniek concept: De ToekomstAcademie. Om (ex)asielzoekersjongeren economisch zelfstandiger te laten worden, wordt er gekeken hoe zij hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij. De ToekomstAcademie biedt praktische trainingsprogramma’s (vaak in samenwerking met bedrijven) in modules van drie maanden. Ook zijn er werkbezoeken, snuffelstages en werkervaringsplaatsen. De jongeren worden gekoppeld aan een coach; vaak is dit de eerste schakel in een netwerk en de eerste stap uit het isolement.

Samen koken, samen eten. Wat is er gezelliger en huiselijker dan dat? Iets wat de meeste vluchtelingen missen. In de asielzoekerscentra wordt doorgaans niet samen gegeten en de omgeving is geen thuis. New Dutch Cooking wil de jongeren een plek bieden waar zij één keer in de week kunnen koken voor en met elkaar. De deelnemers, ex-deelnemers en toekomstige deelnemers van De ToekomstAcademie vormen een groeiende community. Zij ontmoeten elkaar bij New Dutch Cooking en delen daar hun ervaringen en hun netwerk met elkaar. Ook biedt het de gelegenheid voor jongeren om hun coach uit te nodigen voor een maaltijd.

Wilt u het werk van New Dutch Connections ondersteunen? Giften zijn welkom op rekeningnummer NL23 INGB 0004 8069 87, t.n.v. penningmeester Diaconie Parkstraatgemeente Arnhem, o.v.v. ‘diaconaal project’.