Project

De Parkstraatdiaconie kiest jaarlijks voor een project. Aan deze projecten wordt aandacht besteed en financiële steun gegeven. Het project van 2019-2020 is:

Inloophuis Sint Marten

Het Inloophuis Sint Marten heet officieel Diaconaal Inloop Centrum en is “de huiskamer van de kerk”, een plek waar mensen binnen kunnen lopen. Zomaar voor een kopje koffie, omdat ze anderen willen ontmoeten of met een gerichte vraag naar een bepaalde vorm van dienstverlening.

Het Inloophuis is vanuit het Buurtpastoraat van de Sint Eusebiusparochie opgezet met ondersteuning vanuit de Protestante Gemeente Arnhem als laagdrempelig inloopcentrum en als een oecumenische, stedelijke -dus wijkoverstijgende- voorziening waarin iedereen welkom is.

Het Inloophuis Sint Marten ligt middenin de Arnhemse wijk Sint Marten, aan de Van Slichtenhorststraat 34 – naast de voormalige R.K. Onze-Lieve-Vrouwekerk uit 1911. Vroeger was het gebouw van het Inloophuis het parochiehuis van de kerk.

Het Inloophuis is er voor alle mensen in en rond de wijken Sint Marten en Klarendal die elkaar willen ontmoeten. Mensen kunnen meedoen aan activiteiten of zelf actief worden als vrijwilliger bij een van de projecten. Het Inloophuis is ook de plek waar wijkbewoners bij het Buurtpastoraat aan kunnen kloppen voor pastorale of materiële hulp. In en rond het Inloopcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd, vooral om de nood onder mensen aan de onderkant van de samenleving te verminderen.

Wilt u het werk van Inloophuis St. Marten ondersteunen? Giften zijn welkom op rekeningnummer NL23 INGB 0004 8069 87, t.n.v. penningmeester Diaconie Parkstraatgemeente Arnhem, o.v.v. ‘diaconaal project’.