Missie & visie

Onze missie

De Parkstraatgemeente wil
een levendige, gastvrije geloofsgemeen­schap zijn,
een plaats van bezinning en bezieling,
waar ruimte is voor vragen en zoeken.
Geïnspireerd door de Bijbel zijn we betrokken
op elkaar en de wereld om ons heen.


Onze visie

De Parkstraatgemeente is een geloofsgemeenschap die staat in de (protestants-)christelijke traditie, en is het samenwerkingsverband tussen de Remonstrantse Gemeente Arnhem en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem.

De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Parkstraatgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat ieder vrij is op zijn of haar eigen manier het geloof te beleven. Dat we naast individuele beleving, samen komen in bijvoorbeeld kerkdiensten en kringen. Er is ruimte voor twijfel, zoe­ken en het stellen van vragen. Onze kerkdiensten volgen een basisliturgie, maar wij vinden het niet erg als daarvan afgeweken wordt.

Het diaconaat (de materiële zorg) en het pastoraat (de zorg voor elkaar) nemen een belangrijke plaats in. Het diaconaat richt zich zowel op de directe wereld om ons heen, zoals de minder bedeelden in Arnhem en vluchtelingen, als op de wereld verder weg, bijvoorbeeld kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Zo zijn we de eerste Fairtrade Kerk van Arnhem en hebben we het Charter van Groningen ondertekend. Het pastoraat krijgt vorm in het contactwerk en in de zorg van de predikant voor de gemeente.